Einde uitzendovereenkomst bij ziekte

Einde uitzendovereenkomst bij ziekte

Is een uitzendbeding in de cao dat de uitzendovereenkomst (automatisch) eindigt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid rechtsgeldig? Dat was de vraag in een uitspraak van de Hoge Raad van 17 maart 2023.

uitzendovereenkomst

Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau (werkgever) en uitzendkracht (werknemer). Die uitzendkracht werkt voor derden (opdrachtgevers van het uitzendbureau).

uitzendkracht ziek

In deze zaak was de werknemer werkzaam als uitzendkracht voor een uitzendbureau. Op de uitzendovereenkomst was de NBBU-cao van toepassing. Volgens artikel 13 lid 3 van de cao zoals die gold medio 2014/2019, eindigt de uitzendovereenkomst doordat de inlener de uitzendkracht niet langer wil/kan inlenen; om welke reden dan ook. Daaronder begrepen is ook ziekte. Nadat de uitzendkracht een ongeval overkwam heeft deze zich ziek op 24 maart 2016 gemeld. Volgens het uitzendbureau (de werkgever) eindigde daarmee conform de NBBU cao ook de uitzendovereenkomst.

Medio mei 2016 heeft de uitzendkracht weer nieuwe werkzaamheden verricht in opdracht van het uitzendbureau. Volgens het uitzendbureau was dat re-integratie. Het uitzendbureau was eigenrisico drager en nam dus de rol van UWV over in het kader van de Ziektewet. Volgens de uitzendkracht was zijn uitzendovereenkomst herleeft.

is ziek ook einde uitzendovereenkomst?

Maar mocht het uitzendbureau ervan uitgaan dat de uitzendovereenkomst eindigt door ziekte? Neen, aldus de Hoge Raad! In de uitzendovereenkomst kan je afspreken dat de uitzendovereenkomst stopt als de opdrachtgever de tewerkstelling van de uitzendkracht stopt. Volgens de Hoge Raad wordt deze wettelijke mogelijkheid in de NBBU CAO te ver opgerekt. De NBBU CAO gaat ervan uit dat de uitzendovereenkomst sowieso eindigt bij ziekte. Maar dat is volgens de Hoge Raad in strijd met de wet.

De uitzendovereenkomst volgens de wet alleen van rechtswege eindigen tijdens ziekte, als de opdrachtgever de tewerkstelling van de uitzendkracht eindigt. Dat staat in artikel 7:691 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat daarmee werd beoogd de positie van de uitzendkracht te verbeteren. Namelijk door niet het uitzendbureau de mogelijkheid te geven de uitzendovereenkomst steeds onmiddellijk te beëindigen, maar in plaats daarvan het einde van de uitzendovereenkomst te koppelen aan de beëindiging van de terbeschikkingstelling door de inlener / opdrachtgever.

Vragen over dit artikel? Of rechtsbijstand nodig bij ziekte- en/of arbeidsongeschiktheid? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.