Tijdig klagen is belangrijk!

Toch is tijdig klagen geen leuk onderwerp. Maar juist bij contracten kan klagen een velangrijke rol spelen. Dat heeft alles te maken met artikel 6:89 uit het Burgerlijk Wetboek. Het belang van dat artikel leggen we hieronder uit. 

De uiterste datum van claims

De wet biedt kaders voor allerlei problemen. Die kaders zijn (o.a.) bedoeld om zekerheid te geven. Een van die kaders gaat over de ‘houdbaarheidsdatum’ van claims. Stel dat asbest wordt aangetroffen in een als asbestvrij verkocht pand. Of stel dat de softwaregebruiker een probleem aantreft in zijn software. De wet kent termijnen waarbinnen de teleurgestelde partij dan naar de rechter kan voor ‘zijn/haar recht’. Voor de nakoming van afspraken in overeenkomsten is die termijn om naar de rechter te gaan meestal vijf jaar. Alle tijd van de wereld zou je denken. 

Tijdig klagen is noodzakelijk bij claims

Toch ligt het in de praktijk anders. Stel dat de koper vandaag asbest constateert en meer dan een jaar niets doet. Of stel dat een softwaregebruiker de software gewoon blijft gebruiken en meer dan een jaar niet klaagt over het probleem waar hij tegenaan loopt. In dat soort gevallen speelt artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek een belangrijke rol. Dat artikel verplicht de teleurgestelde partij om tijdig te klagen. En als je niet tijdig klaagt dan kan je daar later niet alsnog weer een beroep op doen. Dat recht verlies je dan. Tijdig klagen is dus van groot belang. 

Twee voorbeelden laten zien hoe dat in de praktijk kan uitwerken:

Voorbeeld 1 (asbest vondst)

Stel je verkoopt als belegger een gebouw. Dat gebouw zou – voor zover de verkoper bekend – asbest vrij zijn. De levering vindt plaats in 1994. In april 1999 blijkt uit een asbestonderzoek dat er sprake is van asbestvervuiling. Later blijkt dat de vervuiling groter was dan gedacht en dat sanering noodzakelijk is. Pas in december 2000 wordt de verkoper aansprakelijk gesteld (en dat is op te vatten als klacht).  Is er tijdig geklaagd?

De Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, vindt van niet. Als je een gebrek (zoals aanwezigheid van asbest) vindt, dan mag je niet zomaar gaan ‘stilzitten’. Misschien was het probleem op dat moment nog niet groot genoeg om werk van te maken. Zo’n asbest vondst kan juist aanleiding zijn om meer onderzoek te doen. En ’stilzitten’ kan je dan worden tegengeworpen. Kort samengevat blijf je dan met je schade zitten. 

Voorbeeld 2 (software-updates niet geleverd)

Een softwarebedrijf levert software updates aan een afnemer. Die updates stoppen ergens in april 2006. In januari 2007 verliest het softwarebedrijf haar dealercontract. Daardoor kan het softwarebedrijf niet langer de benodigde updates leveren. De afnemer heeft gemerkt dat geen updates werden geleverd sinds april 2006, maar brengt dat pas in februari 2007 ter sprake bij het ontvangen van de factuur over 2006. De afnemer wil niet betalen omdat het softwarebedrijf geen dealercontract meer heeft. Is er tijdig geklaagd?

Het gerechtshof Den Haag vindt van niet. De Hoge Raad heeft dat oordeel van het gerechtshof Den Haag in stand gelaten. Immers is er gaandeweg 2006 niet geklaagd, maar bovendien had het softwarebedrijf in 2006 nog steeds een dealercontract. Kortom de afnemer had eerder moeten klagen om onder zijn betalingsverplichting uit te komen. 

En wat als er niets is gedaan? Heeft klagen dan zin?

En wat als je een contract hebt gesloten en er wordt helemaal niets geleverd / uitgevoerd. Kan je daarover ook klagen? Of kan je alleen maar klagen als er iets geleverd / uitgevoerd is en dat niet goed is?

De Hoge Raad heeft in een uitspraak toegelicht dat artikel 6:89 BW niet toepasselijk is. Er moet iets zijn geleverd of uitgevoerd. En als bij die levering of tijdens de uitvoering iets niet goed is gegaan, dan is artikel 6:89 BW toepasselijk. Wat heeft dat voor praktische gevolgen?

Als er niets is uitgevoerd en niets is geleverd, dan gelden dus onverkort de ‘gewone’ verjaringstermijnen. Die termijnen worden dan niet ‘verkort’ door artikel 6:89 BW. Voor de ‘klager’ is dat dus een positieve ontwikkeling. 

De partij die z’n afspraken niet nakomt, kan beter ‘half’ werk leveren dan ‘niets’. Als je ‘half’ werk levert en er wordt niet tijdig geklaagd, dan kan je in ieder geval nog een beroep doen op artikel 6:89 BW. 

Tijdig klagen een vereiste voor claims:

Tijdig klagen is dus van groot belang voor de houdbaarheid van uw claim. Gaan afspraken en contracten niet zoals ze zouden moeten gaan? Klaag tijdig en vraag advies om te voorkomen dat claims vervallen. 

Meer weten? Neem contact op of stuur een e-mail naar info@heijinkenmeure.nl.