Binnen ons kantoor houdt Jan-Willem Mouthaan zich bezig met de ondernemingsrechtelijke praktijk, met een nadruk op het ICT & intellectueel eigendomsrecht en bouwrecht. Jan-Willem Mouthaan adviseert en procedeert veel voor MKB-ondernemingen. 

Specialisaties

ICT recht is een breed begrip en omvat de ontwikkeling van software, onderhoud, gebruik van software maar ook het intellectueel eigendom op de software, en verder alles wat daarbij komt kijken, van distributie tot automatiseringsconflict. Het voorkomen van conflicten op het gebied van ICT begint met het gebruik van de juiste contracten waarin duidelijke en eenduidige afspraken worden vastgelegd. Maar ook na het sluiten van het contract is het van groot belang bewust te zijn van de zorgplicht die op één van beide partijen kan rusten.

Persoonsgegevens, verwerking, datalekken, boetes. Bent u op de hoogte welke persoonsgegevens in uw onderneming worden verwerkt? Weet u hoe te handelen bij een datalek? Zijn de rechten van de betrokken personen voldoende gewaarborgd? Het bewustzijn van welke persoonsgegevens in uw onderneming worden verwerkt en welke risico’s daaraan verbonden zijn, is van groot belang. Juist nu in mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht zal worden. Heijink & Meure advocaten kan u bij deze vragen helpen.

Intellectueel eigendom gaat over de bescherming van voortbrengselen van de geest, of met andere woorden uw intellectuele creaties. Zijn deze voldoende beschermd? Of maakt iemand inbreuk op uw intellectueel eigendom? Wij hebben ervaring op het gebied van auteursrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht.

Doet u online zaken? Dan is de specifieke e-commerce wetgeving van toepassing. De bescherming van de consument staat daarbij centraal. Mag u het herroepingsrecht beperken, of hoe zit het met reclames? Wij hebben ervaring met het opstellen van algemene voorwaarden voor e-commerce en adviseren over alle wet- en regelgeving rond e-commerce.

Bouwen en vastgoed is meer dan de koop van grond of een gebouw. Het hangt vaak nauw samen met een financiering, zekerheden zoals een hypotheekrecht en gebruiksrechten zoals een vruchtgebruik of erfdienstbaarheid.

Overeenkomsten zijn er om afspraken vast te leggen. Goede afspraken voorkomen onduidelijkheid en geschillen. Uitgangspunt in het Nederlands recht is contractsvrijheid. Veel regels zijn van regelend recht, waar partijen van af kunnen wijken. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van contracten in alle branches. Ook procederen wij veel over diverse contracten.

Aansprakelijkheid voor schade is niet vanzelfsprekend. De hoofdregel in het Nederlands recht is namelijk dat iedereen zijn eigen schade draagt. Op die hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen die zijn te vinden in de wet of het gevolg zijn van een overeenkomst.

Werkervaring

Tijdens zijn rechtenstudie heeft Jan-Willem Mouthaan als griffier bij de rechtbank Oost-Brabant veel rechtszaken bijgewoond, zodat hij goede kennis heeft van het procesrecht en ervaring heeft met het tot stand komen van vonnissen. Jan-Willem Mouthaan is als griffier betrokken geweest bij veel procedures over ondernemingsrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Opleidingen

Jan-Willem Mouthaan heeft de master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht succesvol doorlopen en is in 2014 afgestudeerd. Jan-Willem Mouthaan heeft tijdens zijn Master hoofdzakelijk ondernemingsrechtelijk vakken gevolgd met daarbij contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Zijn afstudeerscriptie heeft hij geschreven over de klachtplicht van art. 6:89 BW, een belangrijk onderwerp in het contractenrecht.

Recente cursussen

Leergang contractenrecht (8 dagen) maart – september 2019
Verdieping van de ICT Contractrechtspraktijk (4 dagen) juni 2018
Contracteren met Persoonsgegevens december 2017

Artikelen

Lees hier de artikelen die Jan-Willem Mouthaan recent heeft gepubliceerd.