Sluiting van rechtbanken: wat heeft dit voor gevolgen?

Vanaf 17 maart zijn alle rechtbanken en gerechtshoven gesloten. Dit heeft gevolgen voor alle nieuwe en lopende procedures. Wanneer de rechtbanken weer open zullen gaan is nog niet bekend. Hierbij de gevolgen voor de procedures op een rij.

Nieuwe procedures

Het is nog steeds mogelijk om een procedure te starten. In eenvoudige (incasso)zaken die veelal op papier worden gevoerd, zijn er weinig gevolgen. Die procedures gaan gewoon door, zij het dat een uitspraak langer op zich kan laten wachten. De rechtbank heeft echter verzocht om zaken die ook later kunnen worden opgestart, ook daadwerkelijk later op te starten, om de druk bij de rechtbanken te verminderen.

Conservatoire beslagen

Het vragen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag is nog steeds mogelijk. Door de sluitingen van de rechtbanken kan het het verlof enkele dagen later komen dan normaal.

Lopende zaken

In procedures waarin al een zitting is gepland in de weken na 17 maart, geldt dat die komen te vervallen. In sommige zaken beslist de rechter dat de zaken alsnog schriftelijk zullen worden voortgezet, in andere zaken worden de zittingen gepland in het najaar of zelfs volgend voorjaar. Dat laatste betekent een forse vertraging voor lopende zaken. In sommige gevallen initieert de rechter een telefoongesprek of een videocall om een zitting doorgang te laten vinden. Het is ook mogelijk dat beide partijen de rechtbank verzoeken om een procedure schriftelijk verder te laten verlopen, welk verzoek de rechter in de meeste gevallen zal honoreren.

Urgente zaken

Urgente zaken zoals faillissementsaanvragen en voorlopige voorzieningen kunnen wel doorgang vinden. De rechtbank beoordeelt of een zaak urgent is of niet. Moet er een zitting plaatsvinden, dan zal de rechtbank de betrokkenen telefonisch te woord staan.

Vragen?

Heeft u vragen over lopende procedures of wilt u een nieuwe procedure starten? Neem dan gerust even contact op!