ICT recht krijgt steeds meer betekenis bij verschillende contracten en is een verzamelnaam voor allerlei vormen van recht. Zeker voor ICT contracten is kennis van ICT recht belangrijk.

Een ICT contract is in principe gewoon een contract. Vaak is het een koop- of dienstverleningscontract, of een mengvorm hiervan. Het verschil met andersoortige contracten is dat er vraagstukken spelen die je in andere contracten niet of minder tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan eigendom en omvang van een gebruiksrecht.

Eigendom en gebruiksrechten

Een voorbeeld van recht dat vaak betrokken is bij ICT contracten is het auteursrecht. Wanneer er bij een ICT contract bijvoorbeeld software wordt ontworpen/ontwikkeld, dan rust op de onderliggende broncode een auteursrecht. Maar wie is de eigenaar daarvan? Dat is de maker! De maker heeft het recht om zijn auteursrecht te beschermen. Maar vaak is het lastig om een maker aan te wijzen, zeker als er projectmatig gewerkt wordt.

Licentieovereenkomst

Software wordt ook vaak doorontwikkeld door anderen. Om het auteursrecht op de software te behouden wordt veel gewerkt met een licentieovereenkomst. In de licentieovereenkomst krijgt iemand van de maker (de auteursrechthebbende) onder strikte voorwaarden een gebruiksrecht (de licentie).

Escrow overeenkomst

Broncode wordt vaak beschermd met een escrow overeenkomst. Escrow houdt in dat het auteursrecht op een werk (de broncode bijvoorbeeld) bij een derde wordt ‘geparkeerd’. Die derde mag dan de broncode alleen beschikbaar stellen onder bepaalde voorwaarden.

ICT recht en kwaliteit van dienstverlening

Maar ICT recht is meer dan bescherming van auteursrecht en broncodes. Vaak wordt bij ICT contracten samengewerkt in projectvorm (denk aan de ontwikkeling van software), of met leveranciers (denk aan bijvoorbeeld een datacenter voor serverruimte). Hoe zit het dan met eigendom en verantwoordelijkheden? Bij ICT contracten wordt vaak ook gewerkt met afspraken over de kwaliteit van dienstverlening. Dit soort afspraken kunnen worden vastgelegd in een service level agreement, een ICT contract dat het niveau van dienstverlening vastlegt (bijvoorbeeld afspraken over het verhelpen van storingen).

Bij ICT dienstverlening worden vaak ook gegevens verzameld. Als die gegevens te herleiden zijn tot een persoon, dient rekening te worden gehouden met privacy. Als bij dit soort dienstverlening derden worden ingeschakeld, dient sprake te zijn van een bewerkersovereenkomst (of met de komst van de AVG een verwerkersovereenkomst).

E-commerce

Webshops zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bescherming van consumenten staat daarbij veel in de aandacht, zeker in Europa. De laatste jaren is er veel consumentenbeschermende wetgeving van kracht geworden, waar de Europese overheid vaak een belangrijke aanjager is. Wat betekenen deze regels? Voldoet u daaraan? Wat zijn uw risico’s en hoe kunt u die beperken binnen de grenzen van de wet? Als advocaat ICT recht zijn wij gespecialiseerd in dit soort vraagstukken.

Automatiseringsgeschillen

Onduidelijke contracten, verkeerde verwachtingen, onderschatte risico’s en slechte projectcommunicatie zijn een bron voor automatiseringsconflicten. Opleverdata die keer op keer worden verschoven, ontbrekende functionaliteit of budgetoverschrijdingen zijn meestal het begin van een conflict. Heijink & Meure advocaten procedeert regelmatig over (complexe) mislukte ICT projecten voor de rechter en ook via arbitrage bij de SGOA. We schrikken niet van ingewikkelde programmatuur en een hoogtechnisch ICT project. We kennen de terminologie en de manier van werken. Op deze wijze kunnen wij u goed bijstaan bij automatiseringsgeschillen.

Kortom, heeft u een vraagstuk rondom ICT recht of heeft u een ICT geschil? De advocaten van Heijink en Meure advocaten helpen u graag verder. Neem contact met ons op!