Regeling internationaal handelsverkeer

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Per 1 juli 2017 treedt een nieuwe regeling in werking voor inschakeling van flexibel buitenlands personeel.

De nieuwe regeling heet: ‘​De Regeling Internationaal handelsverkeer’. De regeling vervangt de pilot Kennisindustrie.

De nieuwe regeling biedt de mogelijkheid om flexibele buitenlandse arbeidskrachten naar Nederland te laten komen. De nieuwe regeling is bedoeld voor werk dat geen concurrentie opleveren met het werkaanbod in Nederland of EU. Als voorbeelden worden gevallen genoemd waarbij buitenlandse arbeidskrachten trainingen verzorgen. Het kan ook gaan om buitenlands personeel dat in Nederland wordt getraind. Het draait dus veelal om kennis.

Om te worden toegelaten tot de regeling internationaal handelsverkeer een aanvraag te worden gedaan bij de overheid (UWV). Normaliter gebeurt dat met een zogenaamde tewerkstellingsvergunning. Als aan de criteria van de regeling internationaal handelsverkeer is voldaan hoeft geen tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd.

De aanvraag kan worden gedaan met een speciaal formulier dat hier is te downloaden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]