private

De AVG heeft invloed op vrijwel ieder proces in uw bedrijf waarbij persoonsgegevens worden verzameld. Dus vanaf marketing tot klachtafhandeling. Aan de inkoop- en verkoopzijde van uw onderneming.

Om organisaties te helpen bij het regelen van hun AVG verplichtingen hebben wij de AVG checklist. De AVG checklist bestaat uit een aantal vragen. Met deze vragen wordt in kaart gebracht of u voldoet aan de bepalingen van de AVG.

Klik om dit artikel toe te voegen aan winkelwagen.

Beschrijving

kosteloos AVG check

Met de AVG check brengen we met een checklist in kaart of uw organisatie voldoet aan de AVG. Maar misschien zijn er wel verbeterpunten. Om u te helpen kunt u de AVG check gratis aanvragen.

U kunt de checklist zelf invullen. Wij checken met u of u voldoet aan de verplichtingen van de AVG.

Verbeterpunten?

Op basis van de AVG checklist kunt u zelf uw organisatie verbeteren. Maar uiteraard kunnen we u ook helpen. Tijdens een intakegesprek kunnen we u helpen om een keuze te maken.

Wat is de AVG?

De AVG is een wet die eisen stelt aan het hebben en verwerken van persoonsgegevens. De AVG beoogt daarmee privacy van inwoners van de EU te beschermen. Daarbij heeft de AVG een aantal gezichtspunten zoals:

  • transparantie van verwerking
  • verwerking is doelgewonden
  • gegevensverwerking is minimaal
  • de gegevens moeten juist zijn
  • gegevens niet langer bewaren dan nodig
  • verantwoordelijkheid van de partij die gegevens (laat) verwerken

Doel van de AVG

Doel van de AVG is om de partij die persoonsgegevens verwerkt (de ‘verantwoordelijke’) dat te laten doen op een verantwoorde wijze. Dus de ‘verantwoordelijke’ dient organisatorisch, procesmatig en technisch maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoeld verlies of onrechtmatige handelingen.

Kosteloos een AVG check laten doen? Neem dan contact op.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het opmaken van bezoekersstatistieken. Indien u niet wilt dat uw gegevens daarvoor worden verwerkt, klik dan hier.