Categorie: Privacyrecht

Vergetelheid: recht of illusie

In het decembernummer van De Zakenmarkt schreven wij over het ‘recht van vergetelheid’. In dit artikel werd een uitspraak behandeld van de rechtbank Midden – Nederland van 24 mei 2017. Deze uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl In deze blog wordt het recht op vergetelheid verder toegelicht. Het recht op vergetelheid bestaat als er geen goede […]

AVG en de kerk

Hoever gaat het recht op inzage als het gaat om interne vertrouwelijke documenten? In dit artikel wordt daar verder op ingegaan n.a.v een uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 17 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2398.

Beveiliging persoonsgegevens AVG. Wat zijn passende maatregelen rekening houdend met de stand van de techniek?

[vc_row][vc_column][vc_column_text] De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nagenoeg niemand ontgaan. De laatste maanden stond de verwerking van persoonsgegevens volop in de schijnwerpers. Nu de invoering van de AVG een feit is, worstelen veel organisaties met de toepassing van de AVG in hun organisatie. De veelal open normen en vaag omschreven verplichtingen zorgen voor veel onduidelijkheid […]

Wetsvoorstel “wet bescherming bedrijfsgeheimen”

De implementatie van het wetsvoorstel “wet bescherming bedrijfsgeheimen” is nog geen feit. De wet had op 9 juni jl. in werking moeten treden volgens een Europese richtlijn. Tot op heden is dat niet het geval en is het voorstel in behandeling bij de Eerste Kamer.

CHECKLIST: AVG stappenplan in 20 punten

INVENTARISEER PERSOONSGEGEVENS Inventariseer welke persoonsgegevens uw onderneming verwerkt en leg dat vast in een bestand. Gebruikt u bijzondere persoonsgegevens? Dit is wettelijk verboden. Neem dan contact met ons op om na te gaan of de verwerking is toegestaan op basis van een uitzondering. IS AANSTELLING ‘FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING’ VERPLICHT? Ga na of uw onderneming verplicht is […]

CHECKLIST: Wat moet ik doen als verwerker?

De belangrijkste plichten op grond van de Verordening voor de verwerker zijn: Een verwerker mag alleen persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke verwerken in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker mag dus geen eigen doelen nastreven met de ontvangen persoonsgegevens. De verwerker dient in bepaalde gevallen een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. De verwerker is verplicht […]

CHECKLIST: Wat moet ik doen als verwerkingsverantwoordelijke?

De belangrijkste plichten op grond van de Verordening voor de verwerkingsverantwoordelijke zijn: Als verantwoordelijke dient u een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden (‘de registerplicht’); In bepaalde gevallen dient u een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen; Voorafgaand aan risicovolle verwerkingsactiviteiten dient u een ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ uit te voeren; U dient de Autoriteit Persoonsgegevens onder bepaalde […]

De Algemene Verordening Gegevensbescherming samenvatting

Bent u al voorbereid op de nieuwe privacywetgeving? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei in werking. In dit artikel leest u de algemene verordening gegevensbescherming samenvatting. Naast het lezen van de AVG samenvatting bieden wij een aantal handige checklisten aan, zodat u weet welke stappen u moet ondernemen:  Checklist voor verwerkingsverantwoordelijke: Wat […]

De datalek definitie: wat is een datalek precies?

Wat is nu precies de datalek definitie? Datalek is hét modewoord van 2017 en 2018 en heeft alles te maken met de nieuwe privacywetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Diezelfde AVG verwoordt de datalek definitie zeer cryptisch als ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’. Datalek definitie Een vrije uitleg van de datalek definitie is: een […]

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het opmaken van bezoekersstatistieken. Indien u niet wilt dat uw gegevens daarvoor worden verwerkt, klik dan hier.