Kan ik uitstel van betaling krijgen voor belastingen?

De Belastingdienst heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemingen tegemoet te komen om de moeilijke financiële situatie door te komen. De belangrijkste maatregel is de mogelijkheid om uitstel van betaling te krijgen. Daarnaast wordt de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.

Uitstel

U kan de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden. U vraagt dan automatisch in 1 keer betalingsuitstel aan voor alle hieronder genoemde belastingen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Voor welke belastingen?

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Wat gebeurt er nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen?

De Belastingdienst verwerkt uw verzoek zo snel mogelijk. U mag de betaling van deze belastingaanslagen tot uiterlijk 19 juni 2020 uitstellen.
Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt dat de Belastingdienst de invordering stillegt. U hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd.

Hoe vraagt u voor 3 maanden uitstel aan?

Dat kan op 2 manieren: online en schriftelijk. Online: kan via dit formulier dat de Belastingdienst ter beschikking heeft gesteld. U kunt ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Daarvoor moet u een brief sturen naar de Belastingdienst en aangeven waarom u  door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastinfdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Belastingrente

De Belastingdienst rekent rente als een aanslag te laat wordt vastgesteld. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente wordt ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Meer weten?

Op de website https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen vindt u meer informatie over de verschillende regelingen van de Belastingdienst.