Startende ICT-ondernemer?

Lees hier met welke juridische zaken je te maken kan krijgen

Welke rechtsvorm past bij mijn onderneming?

Je kunt je onderneming op verschillende manieren vormgeven. Je kunt enerzijds kiezen voor een eenmanszaak of personenvennootschap zoals een maatschap en vennootschap onder firma (vof), en anderzijds voor een rechtspersoon zoals de besloten vennootschap. Aan beide varianten zijn voor- en nadelen verbonden. Bij bijvoorbeeld een eenmanszaak geldt dat je als privépersoon zaken doet en dus ook als privépersoon aansprakelijk bent. Het voordeel is weer dat je snel kunt starten en een groot aantal fiscale voordelen hebt. Bij een BV heb je geen directe persoonlijke aansprakelijkheid. Daar is de BV in de eerste plaats aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Nadeel van een BV is weer dat je relatief veel winst moet behalen om gebruik te kunnen maken van gunstige fiscale regelingen.Kortom, de keuze van de juiste rechtsvorm is van veel factoren afhankelijk en is altijd maatwerk.

Heb ik algemene voorwaarden nodig?

Algemene voorwaarden zijn noodzakelijk om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarin regel je onder andere de aansprakelijkheid, wijze van zaken doen en nog veel andere dingen. Het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden en de terhandstelling, luisteren heel nauw. Zorg er voor dat je op de offertes, e-mails en briefpapier verwijst naar de algemene voorwaarden en voeg ze in pdf-formaat bij en publiceer deze op de website.

Vragen of advies nodig? Neem vrijblijvend contact op!

 Arie Heijink 

ADVOCAAT

Bescherming van intellectueel eigendom. Is dat nodig?

Ja, dat is nodig. Bescherming van intellectueel eigendom is erg belangrijk. Zo biedt een auteursrecht op software bescherming tegen inbreuken van derden. Maar het is ook mogelijk om een merkenrecht te registreren, zodat de merknaam of handelsnaam beschermd is tegen het gebruik door derden. Bescherming van het intellectuele eigendom draagt bij aan de continuïteit en concurrentiepositie van de onderneming. Je voorkomt daar mee dat andere met jouw idee er van door gaan en blijft je concurrenten een stap voor. [/vc_column_text]

Moet ik voor mijn dienstverlening een ICT-contract opstellen?

ICT-contracten zijn er in heel veel verschillende varianten. Ze zijn van belang omdat ze tot in detail jouw product of dienstverlening beschrijven. Het is daarom verstandig om voor specifieke dienstverlening ook een specifiek contract op te stellen. Algemene voorwaarden zijn in dat geval niet voldoende. Met een goed contract staat je dienstverlening als een huis en voorkom je vervelende discussies en geschillen. Daarnaast dwingt het opstellen van een goed ICT-contract je ook om na te denken wat de kern is van je dienstverlening. Immers is dat wat je opschrijft in het contract. [/vc_column_text]

Personeel

Bij elke groeiende onderneming komt de behoefte aan personeel naar voren. Het in dienst nemen van personeel brengt veel rechten en plichten voor de onderneming met zich mee. Arbeidsovereenkomsten kunnen niet zomaar beëindigd worden, werknemers hebben recht op doorbetaling van loon bij ziekte en de werkgever is aansprakelijk bij arbeidsongevallen. Daarnaast zijn er bij het aannemen van personeel diverse contractsvormen mogelijk. Belangrijk hierbij is dat deze op de juiste wijze worden vormgegeven. Kortom, het inwinnen van advies is aan te raden![/vc_column_text]

Ik heb financiering nodig

Om te groeien heb je meestal externe financiering nodig. Daar komt veel bij kijken. De bank of investeerder zal de hele onderneming willen doorlichten. Intellectuele eigendomsrechten zijn daarbij van belang, omdat deze waarde vertegenwoordigen. Vaak zal een bank of investeerder pandrechten of andere zekerheidsrechten willen vestigen. Het is belangrijk dat dit goed gebeurt en dat de onderneming niet belemmerd wordt door de zekerheidsrechten. Om zekerheidsrechten te kunnen vestigen is het essentieel dat de onderneming over eigendom beschikt waarop die rechten gevestigd kunnen worden. Dit kan ook op intellectuele eigendomsrechten. Het beschermen en aanvragen van intellectuele eigendomsrechten is dus ook van belang om op termijn financiering te kunnen krijgen.[/vc_column_text]

Hulp nodig? Bel gerust!

Vrijblijvend contact om even van gedachten te wisselen of te sparren? Dat is bij ons heel gewoon. Zit je met een probleem of heb je advies nodig, dan helpen we je graag op weg. We hebben veel ervaring op het gebied van ICT-recht, contracten en ondernemingsrecht.

 Arie Heijink 

ADVOCAAT