Categorie: ICT-Recht

Vergetelheid: recht of illusie

In het decembernummer van De Zakenmarkt schreven wij over het ‘recht van vergetelheid’. In dit artikel werd een uitspraak behandeld van de rechtbank Midden – Nederland van 24 mei 2017. Deze uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl In deze blog wordt het recht op vergetelheid verder toegelicht. Het recht op vergetelheid bestaat als er geen goede […]

Het opstellen van contracten. Waar moet u op letten?

Iedereen sluit contracten, geschreven of mondeling. In contracten worden rechten en plichten van partijen vastgelegd. Vaak in goed vertrouwen en vaak wordt lang niet alles (voldoende) vastgelegd. En als er dan wat staat in het contract, is dat dan goed geformuleerd? Hoe moet je dat dan uitleggen? Kortom, een contract vraagt aandacht. Waar moet u […]

AVG en de kerk

Hoever gaat het recht op inzage als het gaat om interne vertrouwelijke documenten? In dit artikel wordt daar verder op ingegaan n.a.v een uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 17 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2398.

Hoe stel je een goed Agile/Scrum contract op?

[vc_row el_class=”.artikel”][vc_column][vc_column_text] Een Agile contract bepaalt niet wat het op te leveren resultaat moet inhouden. Juristen hebben dan ook moeite om een Agile contract te duiden en op te stellen. Immers zijn verplichtingen vooraf niet duidelijk te fixeren of bepaalbaar te maken, en dat maakt de afdwingbaarheid lastig. Een Agile contract vraagt een andere manier […]

Waarom is een goed Agile contract noodzakelijk?

[vc_row el_class=”.artikel”][vc_column][vc_column_text] Het ontwikkelen van software met Agile methodiek, wint veel aan populariteit. Er zijn veel software leveranciers die zich inmiddels alleen maar toeleggen op het Agile ontwikkelen van software en zich niet of nauwelijks meer richten op traditionele ontwikkelmethodes. Veel softwarecontracten zijn daarentegen gebaseerd op Waterfall-principes. Requirements en specificaties worden in deze contracten vaak […]

Beveiliging persoonsgegevens AVG. Wat zijn passende maatregelen rekening houdend met de stand van de techniek?

[vc_row][vc_column][vc_column_text] De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nagenoeg niemand ontgaan. De laatste maanden stond de verwerking van persoonsgegevens volop in de schijnwerpers. Nu de invoering van de AVG een feit is, worstelen veel organisaties met de toepassing van de AVG in hun organisatie. De veelal open normen en vaag omschreven verplichtingen zorgen voor veel onduidelijkheid […]

Wetsvoorstel “wet bescherming bedrijfsgeheimen”

De implementatie van het wetsvoorstel “wet bescherming bedrijfsgeheimen” is nog geen feit. De wet had op 9 juni jl. in werking moeten treden volgens een Europese richtlijn. Tot op heden is dat niet het geval en is het voorstel in behandeling bij de Eerste Kamer.

CHECKLIST: AVG stappenplan in 20 punten

INVENTARISEER PERSOONSGEGEVENS Inventariseer welke persoonsgegevens uw onderneming verwerkt en leg dat vast in een bestand. Gebruikt u bijzondere persoonsgegevens? Dit is wettelijk verboden. Neem dan contact met ons op om na te gaan of de verwerking is toegestaan op basis van een uitzondering. IS AANSTELLING ‘FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING’ VERPLICHT? Ga na of uw onderneming verplicht is […]

CHECKLIST: Wat moet ik doen als verwerker?

De belangrijkste plichten op grond van de Verordening voor de verwerker zijn: Een verwerker mag alleen persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke verwerken in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker mag dus geen eigen doelen nastreven met de ontvangen persoonsgegevens. De verwerker dient in bepaalde gevallen een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. De verwerker is verplicht […]

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het opmaken van bezoekersstatistieken. Indien u niet wilt dat uw gegevens daarvoor worden verwerkt, klik dan hier.