ICT sector

Een ICT recht advocaat is onmisbaar bij juridische vraagstukken over ICT. ICT recht is een verzamelnaam voor allerlei vormen van recht. Zeker voor ICT contracten is kennis van ICT recht belangrijk.

Een ICT contract is een contract. Vaak is het een koop- of dienstverleningscontract. Of een mengvorm hiervan. Vaak spelen er vraagstukken die je in andere contracten niet of minder tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan eigendom en omvang van een gebruiksrecht.

Eigendom en gebruiksrechten

In ICT contracten speelt auteursrecht vaak een grote rol. Bij het ontwerp van software ligt op het design bijvoorbeeld een auteursrecht. Maar wie is de eigenaar daarvan? Dat is de maker! De maker kan zijn auteursrecht beschermen. Maar wie is de maker? Zeker bij projecten met meerdere betrokkenen kan dat een vraag zijn.

Licentieovereenkomst

Wie is de eigenaar als software verder ontwikkelt? En mag de software verder ontwikkelt worden? De maker kan hiervoor een licentie verstrekken middels een licentieovereenkomst. In de licentieovereenkomst krijgt iemand van de maker (de auteursrechthebbende) onder bepaalde voorwaarden een gebruiksrecht (de licentie).

Escrow overeenkomst

Broncode wordt vaak beschermd met een escrow overeenkomst. Escrow houdt in dat het auteursrecht op een werk (de broncode bijvoorbeeld) bij een derde wordt ‘geparkeerd’. Die derde mag dan de broncode alleen beschikbaar stellen onder bepaalde voorwaarden.

ICT recht en kwaliteit van dienstverlening

ICT recht is meer dan bescherming van auteursrecht en broncodes. De totstandkoming van applicaties gebeurt vaak middels samenwerking (projectvorm). Of een leverancier speelt een belangrijke rol (denk aan bijvoorbeeld een datacenter voor serverruimte). Hoe zit het dan met eigendom en verantwoordelijkheden? Bij ICT contracten spelen afspraken over de kwaliteit van dienstverlening een grote rol. Dit soort afspraken kan je borgen middels een service level agreement. Een service level agreement is een ICT contract dat het niveau van dienstverlening borgt (bijvoorbeeld afspraken over het verhelpen van storingen).

Bij ICT dienstverlening worden vaak ook gegevens verzameld. Wanneer die gegevens te herleiden zijn tot een persoon, dient rekening te worden gehouden met privacy. Als bij dit soort dienstverlening derden worden ingeschakeld, dient sprake te zijn van een bewerkersovereenkomst (of met de komst van de AVG een verwerkersovereenkomst).

E-commerce

Webshops zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bescherming van consumenten staat daarbij veel in de aandacht, zeker in Europa. De laatste jaren nemen consumentenbeschermende wetgeving steeds toe. De Europese overheid speelt daarin een belangrijke rol. Wat betekenen deze regels? Voldoet u daaraan? Wat zijn uw risico’s en hoe kunt u die beperken binnen de grenzen van de wet? Als advocaat ICT recht zijn wij gespecialiseerd in dit soort vraagstukken.

Advocaat ICT recht bij automatiseringsgeschillen

Onduidelijke contracten, verkeerde verwachtingen, onderschatte risico’s en slechte projectcommunicatie zijn een bron voor automatiseringsconflicten. Opleverdata die keer op keer worden verschoven, ontbrekende functionaliteit of budgetoverschrijdingen zijn meestal het begin van een conflict. Wij procederen regelmatig over (complexe) mislukte ICT projecten voor de rechter, maar ook ook via arbitrage, bijvoorbeeld bij de SGOA. We schrikken niet van ingewikkelde programmatuur en een hoogtechnisch ICT project. We kennen de terminologie en de manier van werken. Op deze wijze kunnen wij u goed bijstaan bij automatiseringsgeschillen.

Schakel een advocaat ICT recht in

Ons kantoor heeft de ervaring en knowhow om u bij te staan bij ICT vraagstukken. Vragen over ICT recht? Neem contact op.

Blog

Meer weten? Regelmatig publiceren we over juridische onderwerpen via posts in ons blog. Kijk dan ook regelmatig op onze website, of volg ons op linked – in.