Help, mijn facturen worden niet meer betaald!

Het zou zomaar kunnen dat uw facturen niet meer worden betaald. Wij kunnen u helpen om die facturen wel betaald te krijgen, zowel voor als na het versturen van een factuur en tijdens het incassotraject.

Voor het versturen:

Er zijn verschillende manieren waarop u voor het versturen van een factuur al de kans op betaling kunt verhogen. Veel bedrijven zijn zich hiervan niet bewust en kloppen pas bij ons aan op het moment dat de factuur al verstuurd is. Een gemiste kans.

Voorbeeld? De pakkans is een stuk groter als u in het bezit bent van het bankrekeningnummer van uw klant. Vraag daarom altijd om het bankrekeningnummer van uw klant als u die nog niet heeft. Met name bij nieuwe klanten zal dat het geval zijn.

Na het versturen:

Bedrijven besteden over het algemeen te weinig aandacht aan het sommatietraject. Wij kunnen hierin adviseren, bijvoorbeeld als het gaat om de inhoud van uw sommatiebrieven en de frequentie waarmee deze worden verstuurd.

Voorbeeld? Uw klant zal sneller reageren als uw sommatiebrieven eindigen met een open vraag: “Wanneer kunnen wij betaling verwachten?”

Tijdens het incassotraject:

Een harde aanpak is niet altijd de beste aanpak. Wij zoeken steeds naar de juiste aanpak. Daarbij kijken we ook steeds naar de business case, zodat u niet achteraf wordt geconfronteerd met onverwachte kosten.

Voorbeeld? U kunt met ons een vaste prijs afspreken voor een niet-succesvol incassotraject. Daardoor weet u precies waar u aan toe bent als u een factuur ter incasso aan ons uit handen geeft.