Auteursrecht en Disclaimer

Dit is de disclaimer van de website van Heijink & Meure advocaten gevestigd te Ede. Deze disclaimer is van toepassing op alle websites van Heijink & Meure advocaten. Bij elk bezoek aan de websites van Heijink & Meure advocaten is deze disclaimer van toepassing en stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

Deze website bevat mogelijk hyperlinks, die verwijzen naar informatie, product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant van derden. In dat geval vormt of impliceert dat geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie. Heijink & Meure advocaten heeft géén invloed op de inhoud van deze sites en kan daarvoor geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden.

Heijink & Meure advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hack pogingen en de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail of maak gebruik van het contactformulier. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan ons dan wel onze licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Dit houdt in dat je niets uit deze website – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming – mag opslaan in een geautomatiseerd bestand, vermenigvuldigen, kopiëren en/of openbaar maken, hetzij elektronisch, mechanisch of op welke andere wijze dan ook.

Vragen?

Vragen over deze disclaimer? Neem dan contact met ons op of stuur een bericht via het contactformulier.