Last van Corona? Tips om de onderneming fit te houden!

Corona en de onderneming

Corona en uw onderneming hebben ogenschijnlijk niets en toch ook alles met elkaar te maken. Supermarkten en de zorg draaien op volle toeren. Andere marktsegmenten zoals de horeca- en reisbranche hebben juist last van de gevolgen van Corona. Het Kabinet heeft steeds verdergaande maatregelen afgekondigd. Uw onderneming kan daar fors last van hebben of gaandeweg krijgen.

Corona en personeel

Voor ziek personeel draagt uw onderneming gedurende de eerste twee jaar het risico, ook in geval van griep. Kan uw onderneming dat risico niet dragen? Neem dan een ziekteverzuimverzekering die de gevolgen van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van personeel dekt.

Maar wat als uw personeel fit is, maar niet kan werken of minder werk voorhanden? Stel dat uw onderneming niet open kan door de maatregelen van bijvoorbeeld het  Kabinet of de Veiligheidsregio? In dat geval kunt u als ondernemer een beroep doen op de regeling voor Werktijdverkorting.

Werktijdverkorting

Door bijzondere omstandigheden (waaronder de Corona uitbraak) kunt u personeel mogelijk niet of minder inzetten. Met een vergunning voor werktijdverkorting kunt u uw personeel minder laten werken. De overheid vergoed dan een deel van de loonkosten middels een Werkloosheidsuitkering. De Werktijdverkorting geldt alleen voor regulier personeel en bijvoorbeeld niet voor uitzendkrachten en oproepkrachten met een nul – urencontract.

De voorwaarden voor ontheffing voor Werktijdverkorting zijn kort samengevat:

  • uw onderneming wordt getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Bij deze voorwaarden valt bijvoorbeeld te denken aan een horeca gelegenheid die tijdelijk moet sluiten door de Corona maatregelen. Er is dan geen en in ieder geval minder werk voor personeel. Bovendien is dit geen “gewone” situatie, maar een noodmaatregel.

De afgekondigde Kabinetsmaatregelen duren ten tijde van het schrijven van dit artikel tot (inmiddels) 6 april a.s. Het is nog niet zeker wat er daarna gebeurt. De ontheffing voor werktijdverkorting wordt verleend vanaf de dag van de aanvraag. Als u kunt onderbouwen dat u wordt geraakt door de Corona maatregelen van het Kabinet, dan is het zaak zo spoedig mogelijk een aanvraag in te dienen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor een ontheffing voor Werktijdverkorting kan digitaal worden ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken (Dienst Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving). Op de website van de overheid is meer informatie beschikbaar over Werktijdverkorting en hoe de aanvraag kan worden gedaan. Klik hier om op de website van Rijksoverheid te komen.

Overmacht door Corona?

Kunt u uw afspraken met afnemers niet nakomen door de gevolgen van Corona? Bijvoorbeeld omdat leveringen uitblijven, of personeel dat niet beschikbaar is? Hierna een aantal tips om hiermee om te gaan:

a. Wijs uw afnemer tijdig op de situatie waarmee u te maken heeft en probeer andere afspraken te maken over de levering.

b. Lukt het niet om afspraken te maken, dan kunt u mogelijk een beroep doen op overmacht om te voorkomen dat u schadeplichtig wordt. De wet omschrijft niet welke situaties gelden als ‘overmacht’. In veel algemene voorwaarden is het begrip ‘overmacht’ uitgewerkt. Daarin wordt ook vaak verwezen naar de gevolgen van bijvoorbeeld epidemie of pandemie. Kijk dan ook in uw algemene voorwaarden of u een beroep kunt doen op overmacht en welke voorwaarden daarvoor gelden. Heeft u geen algemene voorwaarden, dan kunt u mogelijk ook een beroep doen op overmacht. Dat hangt dan wel af van de omstandigheden.

c. Via de rechter kan soms ook een beroep worden gedaan op ‘onvoorziene omstandigheden’ om een overeenkomst te wijzigen of ontbinden. De rechter doet dat niet zo maar. De lat hiervoor ligt hoog en gewone ondernemersrisico’s zijn geen ‘onvoorziene omstandigheden’.  Het voordeel van deze route is wel dat terugwerkende kracht kan worden verleend aan een wijziging of ontbinding.

Uw beslissingen kunnen (soms vergaande) gevolgen hebben. Daarom is het verstandig om juridisch advies in te winnen in geval van overmachtsituaties.

Verwacht u betalingsproblemen?

Verwacht u betalingsproblemen door Corona? Dan volgen hierna een aantal tips!

  1. Manage uw debiteurenbeleid en grijp tijdig in als er betalingsachterstanden ontstaan. Meldt uw vordering op ons incassoportaal en wij maken er werk van.
  2. Meldt betalingsonmacht tijdig bij het bedrijfstakpensioenfonds of Belastingdienst als u bestuurder bent van een bijvoorbeeld een BV of Stichting. Daarmee voorkomt u dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden voor pensioen- en of belastingschulden.
  3. Wordt uitstel van betalen gevraagd? Vraag dan zekerheid voor de betaling, bijvoorbeeld middels een pandrecht of hypotheek.

[UPDATE 2 April 2020

Vanaf 17 maart 2020 is de regeling werktijdverkorting ingetrokken en vervangen door de regeling Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Deze nieuwe regeling geldt in ieder geval voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020. Meer informatie hierover is te vinden op onze website. Klik hier voor meer informatie.]

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag van Werktijdverkorting, in geval van overmacht of in geval van wanbetaling? Heijink & Meure advocaten helpt u graag verder!