Conservatoir beslag: wat is het en hoe werkt het?

Conservatoir beslag leggen betekent dat u voorafgaand aan een rechtszaak beslag legt. Bijvoorbeeld op de bankrekening, goederen of de woning van de schuldenaar. Op deze manier worden goederen veilig gesteld in afwachting van de uitkomst van de rechtszaak.

Wanneer is het leggen van conservatoir beslag aan te raden?

Het leggen van beslag is niet in alle omstandigheden aan te raden. Over het algemeen geldt de stelregel dat conservatoir beslag aan te raden is voor vorderingen vanaf € 10.000,00. Vanaf dat bedrag kan een conservatoir beslag rendabel zijn. Daarnaast moet er een aanzienlijke kans bestaan dat de rechter de vordering ook daadwerkelijk gaat toewijzen.

Als de vordering twijfelachtig is, bestaat de kans dat de schuldenaar het beslag wil laten opheffen tijdens een kort geding. Wijst de rechter het conservatoir af? Dan loopt u het risico de schade terug te betalen die de schuldenaar heeft opgelopen tijdens het conservatoire beslag.

Wilt u weten of conservatoir beslag leggen in uw situatie zinvol is? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten, of stuur een email.

Hoe conservatoir beslag leggen?

Conservatoir beslag leggen is een procedure die relatief snel kan worden uitgevoerd. De stappen die gezet moeten worden zijn:

Beslagrekest indienen door advocaat

De rechtbank moet toestemming geven voor het leggen van beslag. Het vragen van toestemming gebeurt door het indienen van een beslagrekest door een advocaat.

In het beslagrekest moet globaal worden onderbouwd wat de vordering is op de schuldenaar en waarop beslag gelegd gaat worden. Per soort conservatoir beslag gelden specifieke eisen waaraan voldaan moet zijn, wil de rechtbank het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag toewijzen. Deze eisen zijn opgenomen in de beslagsyllabus van de rechtbank.

Beslagverlof door de rechtbank

In de praktijk wordt een goed onderbouwd verzoek tot beslaglegging vaak toegewezen door de rechtbank. De toewijzing gebeurt veelal al binnen 1 werkdag. Een toegewezen verzoek tot het leggen van conservatoir beslag wordt aangeduid als beslagverlof. Met dit beslagverlof kan de deurwaarder het beslag daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Rechtszaak starten

Na het leggen van het conservatoir beslag moet binnen 14 dagen een rechtszaak worden opgestart. Gebeurt dit niet, dan komt het conservatoire beslag automatisch te vervallen en is het beslag voor niets geweest.

Wilt u advies over het leggen van beslag? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten.

Waarop conservatoir beslag leggen?

Het leggen van conservatoir beslag is mogelijk op alle vermogensbestanddelen van een schuldenaar, zoals op:

  • Bankrekeningen
  • Woning
  • Auto
  • Onroerend goed

Conservatoir beslag bankrekening

Het meeste wordt beslag gelegd op de bankrekening van de schuldenaar. De term die hiervoor wordt gebruikt in de advocatuur is: conservatoire beslag onder de bank.

Op het moment van conservatoir beslag wordt het saldo van de bankrekening afgehaald en op een parkeerrekening ondergebracht. Het saldo op de bankrekening is daardoor niet bruikbaar voor de schuldenaar.

Het conservatoir beslag op de bankrekening is een momentopname. Het geld wat na het beslag wordt bijgeschreven, valt niet onder het conservatoir beslag. Hiervoor zal een nieuw verzoek tot beslaglegging ingediend moeten worden. Dit kan eventueel worden uitgevoerd, mocht het conservatoir beslag te weinig hebben opgeleverd.

Binnen 30 dagen moet de bank van de schuldenaar een verklaring geven van het saldo op moment van beslaglegging. Op dat moment is duidelijk of er, volgens de schuldeiser, voldoende saldo is gereserveerd.

Een beslagverlof dat de advocaat heeft aangevraagd, is slechts één keer bruikbaar. Om de kans op succes te vergroten kan de advocaat in het beslagrekest verzoeken of het beslag binnen een bepaalde tijd mag worden herhaald. Wijst de rechtbank dit verzoek toe, dan kan het conservatoire beslag worden herhaald.

Faillissement. Wat nu?

Het komt in de praktijk voor dat, na het leggen van conservatoir beslag, de schuldenaar failliet gaat. Wat betekent dit voor het conservatoire beslag, als dit vóór het faillissement wordt gelegd? De wet bepaald dat in dit geval alle conservatoire beslagen komen te vervallen. Het geld of de goederen die dus onder het conservatoire beslag vielen, zijn dan weer vrij en staan ter beschikking van de curator.

Conservatoir beslag opheffen

Conservatoir beslag kan worden opgeheven door de rechter. Daarvoor is een procedure (kort-geding) vereist. De schuldenaar moet in het kort geding aantonen dat de beslaglegging:

  • Onjuist is of;
  • Niet noodzakelijk is, omdat de schuldenaar voldoende zekerheid heeft

Dit laatste kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een bankgarantie, een storting van een bedrag in een depot of een verzekeraar die aanbiedt garant te staan voor betaling. Wordt aan een van deze eisen voldaan, dan zal de rechtbank het conservatoire beslag weer opheffen.

Heeft u te maken met conservatoir beslag en wilt u deze opheffen? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten.

Wat gebeurt er na het vonnis?

Als het conservatoir beslag niet wordt opgeheven en de schuldenaar gaat niet failliet, dan bepaald het eindvonnis van de rechtszaak wat er met het conservatoir beslag gebeurd.

De vordering van de schuldeiser wordt afgewezen

Het conservatoir beslag vervalt, wanneer de rechtbank de vordering van de schuldeiser afwijst. De schuldenaar kan nu aangeven dat er schade is geleden door het onterechte beslag. De schade kan bestaan uit:

  • Opgezegde kredieten van een bank
  • Het niet kunnen betalen van andere partijen
  • Betaalde rente
  • Andere schade

Deze schade komt voor rekening komen van de beslaglegger. Conservatoir beslag is dus niet vrijblijvend. Een goede inschatting van de risico's blijft belangrijk.

De vordering van de schuldeiser wordt toegewezen

Wordt de schuldenaar veroordeelt? Dan wordt het conservatoire beslag omgezet in een executoriaal beslag. Een executoriaal beslag houdt in dat de bankrekening of de goederen niet langer bevroren zijn, maar door de schuldeiser opgeëist kan worden. Dit betekent dat de bank het saldo van de bankrekening aan de schuldeiser moet uitbetalen of dat de goederen worden verkocht.

Ik wil conservatoir beslag leggen!

Heeft u een factuur of andere vordering? Wilt u weten of conservatoir beslag leggen in uw situatie zinvol is? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten, of stuur een email. Wij kijken dan met u of conservatoir beslag leggen mogelijk en zinvol is.