Arbeidsrecht en personeel

Wat is “arbeidsrecht”?

De relatie tussen werkgever en werknemer wordt beheerst door veel regels. Veel regels zijn ook tot stand gekomen door EU verordeningen of richtlijnen. Bij elkaar genomen wordt dit het ‘arbeidsrecht’ genoemd.

Arbeidsrecht is divers en omvangrijk. Het arbeidsrecht is verspreid over diverse wetten. Vaak gaat het om regels waarvan beperkt kan worden afgeweken. Het arbeidsrecht is vaak ook al ingekleurd door collectieve afspraken. Die zijn dan opgenomen in cao’s.

Regelmatig wijzigingen

Het arbeidsrecht wijzigt ook regelmatig. De meest ingrijpende wijziging is de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Daarmee is het ontslagrecht op zijn kop gezet. Bovendien is het procesrecht in arbeidszaken risicovoller. Door korte termijnen bij ontslagzaken is snel ingrijpen nodig. Ook kan hoger beroep worden ingesteld. .

De invloed van sociale zekerheid

Bovendien hangt het arbeidsrecht nauw samen met sociale zekerheid. Dat kleurt het arbeidsrecht nog verder in. Denk daarbij aan de verplichtingen bij ziekte- en reïntegratie. Maar daar houdt het niet bij op. Als een werknemer langdurig ziek is vindt ook dossiervorming plaats. Dat is het re-integratiedossier voor de WIA aanvraag.

Bedingen i.v.m. concurrentie, proeftijd, privé gebruik auto

Het arbeidsrecht kent mogelijkheden om concurrentie te beperken. Dat kan tijdens maar ook na het dienstverband. De formulering luistert nauw om effect te hebben. Bovendien kan dat ook steeds getoetst worden door de rechtbank.

De proeftijd heeft bovendien een “ijzeren” regime. Een fout in het proeftijdbeding maakt de proeftijd ongeldig. 

En mag je de bedrijfsauto innemen? Bijvoorbeeld als een medewerker ziek is? Vragen die afhankelijk zijn van wat er is geregeld in uw arbeidsovereenkomst. 

Statutair bestuurder

Ons kantoor beschikt ook over kennis en ervaring voor de bestuurder van een vennootschap. Voor de bestuurder gelden afwijkende regels in het arbeidsrecht. Niet alleen bij het regelen van het ontslag. Dat is ook het geval bij een rechtszaak. Bovendien loopt de bestuurder meer risico’s. En vooral ook loopt de bestuurder grote risico’s, zoals bij faillissement.

Werkingssfeer, cao en bedrijfstakpensioenfonds

Ook kan ons kantoor verder helpen bij werkingssfeer onderzoeken. Dat kan worden uitgevoerd door cao partijen of een bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

Dergelijke onderzoeken kunnen uw bedrijfsvoering zwaar onder druk zetten. Als ondernemer kunnen financiële gevolgen kleven aan een onderzoek. Ons kantoor heeft meerdere ondernemers bijgestaan om de gevolgen van een werkingssfeer onderzoek succesvol te beperken.

Hulp nodig?

Wij hebben de ervaring en knowhow om u bij te staan.

Denk daarbij aan het opstellen van documenten, zoals:

 • arbeidsovereenkomst
 • personeelsreglement
 • studiekostenbeding
 • concurrentiebeding

Ons kantoor helpt u ook verder bij geschillen en rechtszaken, zoals:

 • concurrentiegeschillen
 • voorbereiden en uitvoeren ontslagprocedures
 • helpen bij dossiervorming
 • overgang van onderneming
 • ziekte en re-integratie
 • werkingssfeer onderzoeken
 • pensioen

Vragen?

Vragen over arbeidsrecht? Schroom niet en neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten. 

Contact?

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten!

Blog

Meer weten? Regelmatig publiceren we over juridische onderwerpen via posts in ons blog. Kijk dan ook regelmatig op onze website, of volg ons op linked – in