Advocaat ondernemingsrecht

Een advocaat ondernemingsrecht schakel je in bij samenwerking. Samenwerking in beroep of bedrijf. Bijvoorbeeld op basis van een overeenkomst in een maatschap of VOF. Maar ook samenwerken in rechtspersonen zoals een BV of stichting.

Typische situaties in ondernemingsrecht

Onderwerpen die een grote rol spelen bij samenwerking zijn bijvoorbeeld:

 1. overdracht van onderneming
 2. opstellen van contracten
 3. twisten tussen aandeelhouders
 4. bestuurdersaansprakelijkheid
 5. advies rond faillissement
 6. herstructurering van onderneming
 7. aandeelhoudersovereenkomsten

Advocaat ondernemingsrecht bij aandeelhoudersovereenkomst

Aandeelhoudersovereenkomsten zijn erg belangrijk in de samenwerking. Want met deze overeenkomst regel je bijvoorbeeld de wijze en duur van samenwerking tussen meerdere aandeelhouders of partners. Samenwerken is meestal voor langere tijd. Dus zijn goede afspraken van groot belang. Bijvoorbeeld wat de taakverdeling wordt.

Maar je kan veel meer regelen in een aandeelhoudersovereenkomst. Onderwerpen waarover bijvoorbeeld afspraken gemaakt kunnen worden zijn:

 • waardebepaling van aandelen
 • eisen aan een aandeelhouder
 • ziekte
 • functioneren
 • toetreding of uittreding
 • overdracht van aandelen
 • dividendbeleid
 • concurrentie

Een goede aandeelhoudersovereenkomst kan dus veel problemen voorkomen.

Herstructurering onderneming

Bij herstructurering zijn diverse onderwerpen relevant. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • dat de werkmaatschappij bijvoorbeeld geen activa heeft
 • dat de moedermaatschappij of de geldverstrekker voldoende zekerheden heeft
 • dat overtollig personeel tijdig wordt ontslagen

Besluitvorming

Ook besluitvorming speelt een grote rol bij samenwerking. Bij samenwerking kan de ‘gewone’ meerderheid beslissingen nemen. Soms is juist instemming van alle betrokken nodig. Maar wat is de beleidsvrijheid van de bestuurder? Is die onbeperkt, of wordt die aan banden gelegd? Bijvoorbeeld tot een maximum bedrag of bij bepaalde besluiten? Denk aan de verkoop van een pand of verkoop van de onderneming.

Besluitvorming vraagt ook voorbereiding. Let daarbij op bijvoorbeeld:

 • een tijdige oproep van de juiste personen
 • een oproep in de juiste vorm met een duidelijke agenda
 • een vergadering op de voorgeschreven locatie / wijze
 • een notulist die bruikbare notulen maakt
 • besluitvorming door het juiste orgaan
 • zo nodig het horen van de bestuurder voordat besluiten worden genomen
 • rekening houden met de rol van de Ondernemingsraad

Al met al dus veel onderwerpen. Juist als besluiten ter discussie staan bij de rechter betaalt een goede voorbereiding zich zeker uit!

Contact met een advocaat ondernemingsrecht?

Hulp nodig? Neem contact op of vul het formulier in.