Advocaat contractrecht

Een advocaat of jurist contractrecht van Heijink & Meure advocaten heb je vaker nodig dan je denkt. Contracten worden in de wet overeenkomsten genoemd. Met behulp afspraken in een contract kunnen er problemen en rechtszaken voorkomen worden. Ook voorkomt het onduidelijkheid over de inhoud van het contract. Zowel particulieren als ondernemers komen regelmatig in aanraking met contracten. Er zijn allerlei soorten contracten.

Zo krijg je als particulier vaak te maken met bijvoorbeeld een koopcontract, een arbeidsovereenkomst, of een overeenkomst van dienstverlening. Ondernemers gebruiken vaak algemene voorwaarden, koopcontracten en ook overeenkomsten van dienstverlening.

Er onstaan regelmatig geschillen over een contract.  Het is dan verstandig om je bij een geschil te laten ondersteunen door een contractrecht advocaat of jurist. Zowel bedrijven als particulieren kunnen gebruik maken van de deskundigheid van een contractrecht advocaat van Heijink & Meure advocaten.

Verschillende soorten overeenkomsten in het contractrecht

Soms is het wettelijk verplichting om het contract schriftelijk vast te leggen. Bijvoorbeeld bij de particuliere aankoop van een woning. In zijn algemeenheid kan je afspraken het beste vastleggen in een contract. Zeker bij contracten tussen particulieren en/of ondernemingen. Want particulieren (in de wet consumenten genoemd) krijgen veel bescherming.

Het het contractrecht is dan ook een groot rechtsgebied. Met name omdat er veel verschillende soorten overeenkomsten zijn. De wet kent benoemde overeenkomsten (die in de wet zijn geregeld). De wet kent ook onbenoemde overeenkomsten. Dat zijn overeenkomsten die geen eigen wettelijke regeling hebben. Daarvoor zijn wel algemene regels. 

Contract bestellen

Inhoud van een contract

Contracten komen tot stand door aanvaarding van een aanbod. De inhoud van een contract zijn de afspraken die tussen de partijen zijn afgesproken. Een contract regelt vaak zaken zoals de levering van het goed of een dienst, de betalingstermijn, de beperking van aansprakelijkheid, overmacht, etc. De inhoud van een contract hangt met name af van het type contract.

Wanprestatie bij een contract

Maar stel nu dat het contract niet wordt nagekomen. Wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er een geschil. Zowel bedrijven als particulieren/consumenten hebben dan deskundigheid nodig van een contractrecht advocaat van Heijink & Meure advocaten.

Verschillende soorten overeenkomsten in het contractrecht

Alle gemaakte afspraken tussen particulieren en/of ondernemingen staan bij voorkeur in een schriftelijke overeenkomst. Het het contractrecht is dan ook een groot rechtsgebied. Met name omdat er veel verschillende soorten overeenkomsten zijn. De wet kent benoemde overeenkomsten (die in de wet zijn geregeld). De wet kent ook onbenoemde overeenkomsten. Dat zijn overeenkomsten die geen eigen wettelijke regeling hebben. Daarvoor zijn wel algemene regels.

Contract opstellen, beëindigen, wijzigen of controleren

Bij het opstellen, beëindigen, wijzigen of checken in Ede komt heb je een hoop informatie nodig. Om een overeenkomst op te stellen is juridische kennis nodig. Pas dan weet je zeker dat het contract in orde is. Waarschijnlijk ondervind je als leek problemen als je een contract wilt wijzigen of controleren. Het is dan ook verstandig om in deze gevallen je te laten bijstaan door een deskundige. Wij bieden gespecialiseerde contractrecht advocaat of jurist van Heijink & Meure advocaten

Geschillen over contracten

Helaas ontstaan er regelmatig geschillen over inhoud en uitvoering van contracten. Zeker bij contracten met particulieren/consumenten is het verstandig een contract ‘dicht te timmeren’. Inschakeling van een deskundige contract advocaat of contract jurist van Heijink & Meure advocaten is dan noodzakelijk.

Advocaten contractenrecht Heijink & Meure advocaten

Van groot belang is dat je contract opgesteld is conform de Nederlandse wet- en regelgeving. Heb je twijfels of je contract hieraan voldoet. Of wil je een contract laten beoordelen? De advocaten contractrecht van Heijink & Meure advocaten zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving in Nederland. Bij ons krijg je uitstekende rechtsbijstand en advies. Onze advocaten en juristen kunnen analyseren wat je kunt doen bij een geschil. Schakel daarom altijd een contract advocaat of jurist van Heijink & Meure advocaten in. Dan beoordelen wij jouw situatie en de geldigheid van jouw contract.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Wil je een contract bestellen?

Wij geloven niet in modellen, maar in maatwerk. Geen onderneming is immers dezelfde en iedere ondernemer werkt anders. Wil je een contract dat bij jouw onderneming past? Vul dan het formulier in. Wij sturen je dan een offerte. Is de offerte akkoord, dan stemmen we het contract met je af en sturen je daarna binnen enkele dagen een concept. Is er haast bij? Geen probleem. Meestal kunnen we snel schakelen.

Contract bestellen