Advocaat Bouwrecht Veenendaal

Een advocaat bouwrecht heb je ook in Veenendaal vaker nodig dan je denkt. Heijink & Meure advocaten heeft advocaten en juristen beschikbaar die helpen bij bouwcontract en bouwgeschillen.

Verschillende soorten bouwcontracten

Bouwen begint meestal bij de aankoop van onroerend goed. In het geval van nieuwbouw of verbouw sluit je een bouwcontract of aannemingsovereenkomst. Met behulp afspraken in een bouwcontract kunnen er problemen en rechtszaken voorkomen worden. Ook voorkomt het onduidelijkheid over de bouw en het bouwproces. Ondernemers in Veenendaal komen regelmatig in aanraking met bouwcontracten. Er zijn allerlei soorten bouwcontracten. Denk hierbij aan:

  • design & build overeenkomsten
  • design, build & maintain overeenkomsten
  • design, build, finance & maintaincontracten
  • mantel- of raamovereenkomsten
  • (onder)aannemingsovereenkomsten
  • bouwteamovereenkomst

Heb je een aannemingsovereenkomst of andere overeenkomst nodig. Dan kun je contact met ons opnemen.

Niet elke bouwovereenkomst is geschikt voor ieder werk. Voor de meeste situaties zal de traditionele overeenkomst van aanneming genoeg zijn. Zaken als de aard van de werkzaamheden, de verdeling van verantwoordelijkheden en de contractspartijen kunnen aanzienlijk verschillen per type overeenkomst. Maar bij complexere opdrachten of in geval van samenwerking vraagt een bouwcontract meer aandacht.  Denk bijvoorbeeld aan een bouwteamovereenkomst.

Neem contact op

De bouwteamovereenkomst in het bouwrecht

Bij een bouwteam wordt er in meerdere of mindere mate samengewerkt tussen de verschillende partijen in het bouwproces. Naast een aannemer en opdrachtgever kunnen ook een architect, een raadgevend ingenieur, een installatiebedrijf en/of bepaalde gespecialiseerde bedrijf deel uitmaken van een bouwteam om een voorontwerp verder uit te werken. Deze integrale aanpak garandeert een zo optimaal mogelijke afstemming tussen de diverse disciplines in het bouwproces. En dat kan de aanneemsom, de doorlooptijd van de bouw en de totale kwaliteit van de bouw ten goede komen. Deelnemers aan een bouwteam sluiten een bouwteamovereenkomst.

Standaardcontracten in het bouwrecht

Daarbij worden ook vaak standaardcontracten gebruikt of standaard algemene voorwaarden, zoals de Uniforme Administratieve Voorwaarden, of de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van Werk. Het voordeel van standaard voorwaarden is dat ze breed geaccepteerd zijn binnen de aannemerij. Toch kleven er ook nadelen aan standaard voorwaarden. Standaard voorwaarden houden immers geen rekening met de wijze waarop jouw onderneming werkt. Bovendien is het nadeel van algemene voorwaarden dat ze slecht worden gelezen (door de afnemer, maar ook door de gebruiker van de algemene voorwaarden).

Ja kan je bij de keuze voor een contractvorm het beste laten leiden door dezelfde overwegingen als bij de keuze van de bouworganisatievorm en de mate van vrijheid die je de markt wilt aanbieden. Kortom, belangrijk is om het contract aan te passen aan aanbod (uw dienst / onderneming) en de vraag (de opdrachtgevers die je wilt aantrekken).

Bouwrecht in Veenendaal is een groot rechtsgebied

Het bouwrecht in Veenendaal is dan ook een groot rechtsgebied. Met name omdat er veel verschillende soorten bouwcontracten zijn. Bovendien is het bouwcontract een wettelijk geregelde overeenkomst: de overeenkomst van aanneming of aannemingsovereenkomst. Let op bij particulieren. Er zijn veel wettelijke regels die de positie van een consument beschermen. Dat geldt ook in geval van de overeenkomst van aanneming. Belangrijk om hier rekening mee te houden. Zo geldt er de nodige bescherming in geval van een richtprijs (de wet laat een maximale afwijking van 10% toe). En ook geldt er een waarschuwingsplicht voor in geval van meerwerk of fouten in de opdracht. De standaard bouwcontracten (UAV en AVA) verwijzen ook naar de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen i.p.v. de gewone rechter.

Wanprestatie in het bouwrecht in Veenendaal

Maar stel nu dat het bouwcontract niet wordt nagekomen. Wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er een geschil. Zowel aannemers als particulieren/consumenten hebben dan deskundigheid nodig van een bouwrecht advocaat in Veenendaal. Bij een bouwrecht geschil is de bouwfase van belang. Is het werk opgeleverd, of nog niet? Is het werk opgeleverd? Dan is de aansprakelijkheid van de aannemer namelijk al fors beperkt.

Gebreken en aansprakelijkheid in het bouwrecht

Een onderdeel van het bouwrecht zijn gebreken en aansprakelijkheid. Gebreken aan onroerend goed zijn lang niet altijd zichtbaar. Wanneer u achteraf  gebreken ontdekt, is het de vraag wie hier aansprakelijk voor is. Het kan natuurlijk ook zijn dat anderen fouten maken bij aankoop van onroerend goed. Denk hierbij aan onjuiste informatie van de makelaar of aan de notaris die de zorgplicht overtreedt (geen of onvoldoende controle van de openbare registers). Een bouwrecht advocaat heeft ervaring met dit soort geschillen. Via een rechtszaak of een procedure bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen kunnen de gevolgen van deze fouten worden hersteld.

Advocaat bouwrecht bij geschillen

Door een aparte wettelijke regeling in de vorm van een aannemingsovereenkomst is bouw een verhaal apart. Risico’s voor de aannemer zijn de waarschuwingsplicht en de oplevering. Er is niet veel speelruimte voor die twee verplichtingen. Proactief optreden en een goede verslaglegging zijn dan ook van groot belang. Heijink & Meure stelt voor de oplevering kosteloos een opleverdocument beschikbaar. Neem daarvoor gerust contact met ons op. Met een schriftelijke oplevering wordt een belangrijke stok in de grond gezet voor wat betreft de verplichtingen en risico’s van de aannemer.

De kennis- en dienstverlening van Heijink & Meure advocaten ziet niet alleen toe op de aan- en verkoop van onroerend goed. Als bouwrecht advocaat in Veenendaal gaan we veel verder. Ook bij bouwen, geschillen over oplevering, schade, financiering & zekerheden en burengeschillen kunt u bij ons terecht. De bouwrecht advocaten van Heijink & Meure advocaten helpen bij het opstellen van een goede aannemingsovereenkomst. Indien nodig procederen zij bij de rechter of de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen of helpen zij de gevolgen van fouten te beperken of schade te verhalen buiten rechte.

Vragen aan onze bouwrecht advocaten? 

Neem contact met ons op